PDRKONGRE 2020 - DuyurularDinleyici Kayıtları Başlamıştır. 

Değerli meslektaşlarımız,

22. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongremize dinleyici kayıtlarımız başlamıştır. Dinleyici ücretleri detaylarına "Kongre Bilgileri" sekmesinin "Kayıt Bilgileri" alt sekmesinden ulaşabilirsiniz. Kaydınızı gerçekleştirmek için buraya veya ana sayfa üzerinde yer alan "Kayıt Ol" bölümüne tıklayabilirsiniz. Sisteme üye olduktan sonra "Kesin Kayıt Yap" butonu ile kaydınızı tamamlayabilirsiniz.

Anadolu'nun güzide şehri Muş'ta ''Gelişimsel ve Önleyici Ruh Sağlığı Hizmetlerinde PDR'' temasıyla görüşmek dileğiyle...  

Öğretmenlerin Bilimsel Toplantılara Katılımına MEB Desteği

MEB İZİN GENELGESİ
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 11.09.2012 tarih ve 26404 sayılı yazıları ile Bilimsel Toplantılara katılan yönetici ve öğretmenlerin izin durumu, yolluk ve yevmiyeleri hakkında açıklamaları bulunmaktadır. Bu yazı ile; sempozyum, panel ve benzeri bilimsel toplantılara katılan yönetici ve öğretmenlerin izin durumu, yolluk ve yevmiyeleri konusuna açıklık getirilmiştir. Bu yazıya göre;
1.Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversiteler iş birliğinde gerekse üniversitelerce yapılan bilimsel toplantılarda, bildiri/poster sunacak yönetici ve öğretmenlerin;
a) Öncelikle katılmak istediği bilimsel toplantının kendi alanlarında olması (veya ilgili alanda yüksek lisans ve doktora yapıyor olmaları),
b) Bildirilerinin/posterlerinin bilim kurulunca kabul edildiğini belgelendirmeleri,
c) Katılım ücretlerinin kendilerince karşılanması,
ç) Harcırahlarının, bağlı bulundukları dairelerine ait ilgili bütçe yılı yurtiçi geçici görev yollukları tertibinden karşılanması, kaydıyla yolluk ve yevmiye verilerek bilimsel toplantıya katılımlarının sağlanması ve bilimsel toplantı süresince yol hariç görevli-izinli sayılmaları gerekmektedir.
2. Diğer yandan; bu tür bilimsel toplantılara dinleyici olarak katılmak isteyen yönetici ve öğretmenlerin ise dersler açısından eğitim/öğretimi aksatmayacak şekilde – kayıt ücretlerini yatırdıklarını belgelendirmeleri şartıyla – yolluksuz ve yevmiyesiz olarak kendi imkânlarıyla katılımları için izinli sayılmaları hususunda gerekli kolaylık gösterilmelidir.
3. Ayrıca tüm katılımcıların, bilimsel toplantıları düzenli olarak izlemek suretiyle toplantının organizasyonu, çalışmaların bilimsel niteliği, eğitim sistemine ve öğretmen yetiştirmeye yönelik sağladığı yararları ve katkıları hakkında hazırlayacakları raporu çalıştıkları birimlere sunmaları gerekmektedir.
 İlgili genelgeye ulaşmak için tıklayınız
 

Bildiri Özet Gönderimi Başlamıştır.

Değerli meslektaşlarımız,

22. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongremize bildiri özeti gönderim süreci başlamıştır. Hazırladığınız araştırmalarınızı PDR'nin bilgi şölenine gönderebilirsiniz. Anadolu'nun güzide şehri Muş'ta ''Gelişimsel ve Önleyici Ruh Sağlığı Hizmetlerinde PDR'' temasıyla görüşmek dileğiyle...

*Bildiri özeti şablonunu bilgisayarınıza indirip, bildiri özetinizi bu formata uygun hazırladıktan sonra sisteme kayıt olarak bildiri özetinizi yükleyebilirsiniz.