Dinleyici Kayıtları Başlamıştır. 

Değerli meslektaşlarımız,

22. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongremize dinleyici kayıtlarımız başlamıştır. Dinleyici ücretleri detaylarına "Kongre Bilgileri" sekmesinin "Kayıt Bilgileri" alt sekmesinden ulaşabilirsiniz. Kaydınızı gerçekleştirmek için buraya veya ana sayfa üzerinde yer alan "Kayıt Ol" bölümüne tıklayabilirsiniz. Sisteme üye olduktan sonra "Kesin Kayıt Yap" butonu ile kaydınızı tamamlayabilirsiniz.

Anadolu'nun güzide şehri Muş'ta ''Gelişimsel ve Önleyici Ruh Sağlığı Hizmetlerinde PDR'' temasıyla görüşmek dileğiyle...  

Öğretmenlerin Bilimsel Toplantılara Katılımına MEB Desteği

MEB İZİN GENELGESİ
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 11.09.2012 tarih ve 26404 sayılı yazıları ile Bilimsel Toplantılara katılan yönetici ve öğretmenlerin izin durumu, yolluk ve yevmiyeleri hakkında açıklamaları bulunmaktadır. Bu yazı ile; sempozyum, panel ve benzeri bilimsel toplantılara katılan yönetici ve öğretmenlerin izin durumu, yolluk ve yevmiyeleri konusuna açıklık getirilmiştir. Bu yazıya göre;
1.Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversiteler iş birliğinde gerekse üniversitelerce yapılan bilimsel toplantılarda, bildiri/poster sunacak yönetici ve öğretmenlerin;
a) Öncelikle katılmak istediği bilimsel toplantının kendi alanlarında olması (veya ilgili alanda yüksek lisans ve doktora yapıyor olmaları),
b) Bildirilerinin/posterlerinin bilim kurulunca kabul edildiğini belgelendirmeleri,
c) Katılım ücretlerinin kendilerince karşılanması,
ç) Harcırahlarının, bağlı bulundukları dairelerine ait ilgili bütçe yılı yurtiçi geçici görev yollukları tertibinden karşılanması, kaydıyla yolluk ve yevmiye verilerek bilimsel toplantıya katılımlarının sağlanması ve bilimsel toplantı süresince yol hariç görevli-izinli sayılmaları gerekmektedir.
2. Diğer yandan; bu tür bilimsel toplantılara dinleyici olarak katılmak isteyen yönetici ve öğretmenlerin ise dersler açısından eğitim/öğretimi aksatmayacak şekilde – kayıt ücretlerini yatırdıklarını belgelendirmeleri şartıyla – yolluksuz ve yevmiyesiz olarak kendi imkânlarıyla katılımları için izinli sayılmaları hususunda gerekli kolaylık gösterilmelidir.
3. Ayrıca tüm katılımcıların, bilimsel toplantıları düzenli olarak izlemek suretiyle toplantının organizasyonu, çalışmaların bilimsel niteliği, eğitim sistemine ve öğretmen yetiştirmeye yönelik sağladığı yararları ve katkıları hakkında hazırlayacakları raporu çalıştıkları birimlere sunmaları gerekmektedir.
 İlgili genelgeye ulaşmak için tıklayınız
 

Bildiri Özet Gönderimi Başlamıştır.

Değerli meslektaşlarımız,

22. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongremize bildiri özeti gönderim süreci başlamıştır. Hazırladığınız araştırmalarınızı PDR'nin bilgi şölenine gönderebilirsiniz. Anadolu'nun güzide şehri Muş'ta ''Gelişimsel ve Önleyici Ruh Sağlığı Hizmetlerinde PDR'' temasıyla görüşmek dileğiyle...

*Bildiri özeti şablonunu bilgisayarınıza indirip, bildiri özetinizi bu formata uygun hazırladıktan sonra sisteme kayıt olarak bildiri özetinizi yükleyebilirsiniz.
           
Saygıdeğer meslektaşlarımız,
           
Sizleri Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ile Muş Alparslan Üniversitesi işbirliği ile 24-25-26-27 Eylül 2020 tarihleri arasında Muş Alparslan Üniversitesi'nde gerçekleştireceğimiz 22. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi'nde görmekten onur duyarız.
           
22. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi'nin ana teması ''Gelişimsel ve Önleyici Ruh Sağlığı Hizmetlerinde PDR'' olarak belirlenmiştir. Günümüzde ruh sağlığı alanındaki çalışmalara bakıldığında bireylerin fiziksel, sosyal ve psikolojik sağlıkları bozulmadan önce korunmasının ve ruh sağlığının iyileştirmesine yönelik çalışmaların daha önemli bir hale geldiği görülmektedir. Bu süreçte psikolojik danışmanların geliştirici, önleyici ve koruyucu yönleri daha da ön plana çıkarılarak, kapsamlı önleme ve gelişimsel müdahale hizmetlerine ağırlık verilmesi ve psikolojik danışmanların bu konuda yetkinliklerinin artırılması gerekliliği de daha sıklıkla vurgulanmaktadır. Bu açıdan; gelişimsel ve önleyici ruh sağlığı hizmetlerindeki PDR'nin önemli rolü ve gelişimi bizleri 22. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi'nin temasının gelişimsel ve önleyici ruh sağlığı hizmetlerinde PDR olarak belirlenmesi fikrini uyandırmıştır.
           
Kongremizde ''Gelişimsel ve Önleyici Ruh Sağlığı Hizmetlerinde PDR'' ana temasının yanı sıra ''okul psikolojik danışmanlığı'', “psikolojik danışma uygulaması ve süpervizyonu”, “psikolojik danışman eğitiminde akreditasyon”, “kariyer psikolojik danışmanlığı”, “aile psikolojik danışmanlığı”, “rehabilitasyon psikolojik danışmanlığı”, “bağımlılık psikolojik danışmanlığı” ve “ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı” gibi alt temalara da yer verilecektir.
           
Kongremize gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde katılacak değerli uzmanların konferans, panel, çalıştay ve çeşitli tartışma platformları yoluyla ana tema ve alt temaları PDR alanının ve psikolojik danışmanlık mesleğinin 2023 vizyonunu geliştirecek ve genişletecek şekilde ele alacaklarına inanıyoruz.
           
Kongrede sunulan bildirilerin özetleri E-Özet Kitap ve tam metinleri bildiri ise E-Tam Metin Kitabında yayımlanacaktır. Ayrıca kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri isteğe bağlı olarak hakem sürecinden sonra Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği'nin yayınlarından olan Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi veya Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi’nde yayımlanabilecektir.
           
PDR'nin bu önemli ve prestijli bilgi şölenine siz değerli meslektaşlarımızı Anadolu'nun güzide şehri ve giriş kapısı Muş'a bekliyoruz.
           
Saygılarımızla...
     Psk.Dan.Oğuz ÖZAT
Türk PDR Derneği Genel Başkanı

Önemli Tarihler

 • Bildiri Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması
  24 Şubat 2020
 • Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih
  31 Temmuz 2020
 • Kongre Programının Açıklanması
  31 Ağustos 2020
 • Kongre Tarihi
  24-25-26-27 Eylül 2020
 • Kongre E-kitap İçin Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih
  18 Ekim 2020
 • Bildiri E-özet Metin Kitabının Yayınlanması
  2 Kasım 2020
 • Bildiri E-metin Tam Metin Kitabının Yayınlanması
  9 Kasım 2020

Kongre Afişi